BTB certificiran po normama ISO 9001 i 27001

           

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta
„Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO 9001 i ISO 27001)“
šifra projekta KK.03.2.1.14.0185

Kratki opis projekta
Realizacija projekta omogućila je dostizanje primjenjive razine standarda međusobno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca u području sustava upravljanja u svrhu povećanja konkurentnosti i lakšeg ulaska na inozemna tržišta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Opći cilj projekta je postizanje primjenjive razine ISO standarda te povećanje sigurnosti u razvoju usluga kroz implementaciju ISO 27001 i ISO 9001 norme radi ostvarenja specifičnih ciljeva, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz savjetovanje i implementaciju sustava kvalitete. Specifični ciljevi koji će se ostvariti certificiranjem i auditiranjem sustava upravljanja jesu:
a) Povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju klijenata
b) Povećanje konkurentnosti uvođenjem dva certificirana sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću;
c) Brže i jednostavnije širenje na inozemna tržišta;
d) Ulaganje u edukaciju zaposlenika;
e) Povećanje prihoda.
Održivost rezultata projekta najmanje tri godine od završetka projekta u užem smislu riječi obuhvaća:
a) postupke recertifikacije i kontrole te održavanje certifikata ISO 27001 i ISO 9001;
b) edukacijom zaposlenika koji će biti u stanju držati se procedura propisanih normama;
c) financijski kapacitet za održivost koji će obzirom na dosadašnji financijski rezultat biti dostatan za ovu aktivnost.
Postupak recertifikacije i kontrole dobivenih standarda osiguralo se potpisivanjem Ugovora s dobavljačima kojim će se jamčiti kontrola pune primjene standarda u poslovanju, analizirati rezultate u poslovanju dobivene primjenom standarda te davati preporuke za primjenu u poslovanju.
Primjena standarda znači i edukaciju zaposlenika uz koju su stečene bitne vještine i znanja u provedbi postupaka, internih metodologija i propisanih procedura u poslovanju tvrtke što će omogućiti da se njihova primjena nastavi i nakon završetka projekta. Uloge pojedinaca u timu i cijeloj tvrtki jasno će biti definirane, a svi će zaposlenici biti individualno odgovorni za punu primjenu načela i principa definiranih normama. Također, edukacija trenutnih zaposlenika omogućit će i prijenos specifičnih znanja na nove i buduće zaposlenike u tvrtki.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
• Ukupna vrijednost projekta iznosi 438.187,50 HRK
• Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 350.550,00 HRK
• Udio EU u financiranju projekta iznosi 297.967,50 HRK
Razdoblje provedbe projekta
1.03.2019. – 1.03.2020.
Kontakt za više informacija
e-mail: branko.slivaric@btb.hr
Linkovi
• www.strukturnifondovi.hr
• https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Više informacija vezano za projekt možete dobiti na e-mail adresi info@btb.hr.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.